Lördagen den 10 juni 2023

Huffen - HUF - Huffen

 


Kort om Haga Ungdomsförening (Huffen)

 

Föreningen grundades år 1906 och arbetar för att befrämja den finlandssvenska kulturen och bevara gamla kulturtraditioner. Huvudverksamheten ligger idag på folkdans, olika pardanser (schottis, vals, polka, bugg etc) och motionsformen FolkJam.

För tillfället har vi tio olika grupper som sysslar med dans eller musik varav sex stycken för barn och ungdomar samt fyra grupper för vuxna. För de minsta är huvudpunkten på övningarna sånglekar, dans och rytmik samt fungerande i grupp.

Verksamheterna försiggår i vårt eget föreningshus på adressen Haga Sportväg 5.

Att ha ett eget hus gör det möjligt för oss att organisera verksamheten enligt en tidtabell som passar medlemmarna. I dagens läge har vi återkommande verksamhet varje kväll från söndag till torsdag. All verksamhet går på svenska.

Verksamheten fungerar på ideell basis, d.v.s med frivilliga insatser och leds av en styrelse.

Föreningen har för tillfället ca 200 medlemmar i åldern 1 till 92 år.

Du är välkommen på besök och även ta del av verksamheten.

Pardanserna och FolkJam kräver inte medlemskap och är ett bra sätt att bekanta sig med föreningen.

Om du är intresserad att fortsätta kan du ansöka om medlemskap i föreningen.

År 2016 firade vi 110 års jubileum.

Förfrågningar kan riktas till


Gun Grann,
Hedersordförande
Tel 0400-649787
e-post förnamn.efternamn@huf.fi

Föreningslokalen (Haga Sportväg 5) sedd från Haga Sportväg